Durant el temps de migdia, s’ha establert que grup tingui una caixa amb llibres escollits per les mestres encarregades de la Biblioteca de l’escola i, al llarg del curs, anirem incorporant-ne de nous. 

Aquesta caixa està a disposició dels nens i nenes tots els dies de la setmana i amb el grup de Grans (4t, 5è i 6è) podem fer préstecs per qui vulgui seguir amb la lectura a casa.