Aquest mes de juny, la Generalitat ha posat en marxa un procés participatiu de l’espai de menjador escolar, Construïm junts l’espai de migdia, amb l’objectiu de definir com ha de ser l’espai de migdia en els centres educatius a través del màxim consens entre tots els agents implicats.

El debat, que girarà entorn a tres eixos temàtics proposats, que són l’espai de migdia en el projecte educatiu de centre, l’alimentació i la qualitat del servei, s’estructura en dues fases. La primera, que anirà de maig a juliol, està adreçada a tota la ciutadania, especialment a les persones, associacions i entitats vinculades al sector. S’hi podrà participar a través de sessions presencials arreu del territori, sessions autogestionades i de manera online a través del portal.

Pel que fa a la segona fase, que anirà de setembre a octubre, s’hi sumaran els infants i joves dels centres educatius i dels òrgans participatius formats per infants. Es fa amb posterioritat perquè el calendari del procés participatiu s’ha adequat al del curs escolar i d’aquesta manera per facilitar-ne la seva participació. S’hi podrà participar mitjançant sessions autogestionades i de manera online a través del portal. Les aportacions on-line es podran fer al llarg de tot el procés.

Pel que fa a les aportacions que realitzin els diferents agents implicats, al juliol es presentaran els resultats de les primeres aportacions al debat que inclourà les aportacions de les persones, associacions i entitats vinculades al sector. A la tardor, un cop finalitzada la segona fase del debat, es donaran a conèixer les conclusions finals, que contindran també les aportacions dels infants i joves.

Des de la FAPAC ja ens hem mostrat en contra a l’aprovació de la Llei, amb el contingut que té actualment, sobretot en el sentit de sotmetre el temps educatiu (que engloba acollida, activitats extraescolars i temps de migdia (menjador escolar)) a la llei de l’oferta i la demanda, mitjançant la contractació pública amb la intenció de què tot aquest temps quedi en mans d’empreses privades.

Més informació del debat al següent enllaç: https://participa.gencat.cat/processes/menjadors-escolars