El Govern ha aprovat la transferència de 4.500.000 euros per finançar els ajuts de menjador a la ciutat de Barcelona. El traspàs el realitzarà el Departament d’Educació al Consorci d’Educació de Barcelona i permetrà el finançament dels ajuts de menjador a l’alumnat de la ciutat, del capítol 4 dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, prorrogats per al 2019.

A finals de 2018, el Departament d’Educació havia atorgat 120.899 ajuts de menjador al global de Catalunya, dels quals 26.769 corresponien al Consorci d’Educació de Barcelona –dels quals 13.908 són per ajuts al 50% del preu del menjador, i 12.771 al 100% del cost-.

La partida d’ajuts de menjador es manté oberta durant tot el curs escolar, de tal manera que totes aquelles persones que compleixin els requisits podran accedir a la beca, ja que s’atenen les situacions sobrevingudes al llarg de l’any.