Carret

AFA "La Farigola de Vallcarca" Tel. 93 213 88 02|ampafarigola@ampafarigola.cat

NO a l’externalització dels serveis públics

A finals d’aquest mes de juny el Govern català pretén portar al Ple del Parlament ,per a la seva aprovació, el Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones. Projecte de llei que està essent inèditament ignorat per gran part dels mitjans de comunicació i que implica un paquet de mesures d’externalització més gran que ha fet el Govern de Catalunya en educació, salut i altres serveis bàsics dirigits a les persones. 

Pel que fa a l’educació, aquesta llei cobrirà legalment el que el Decret de Menjadors —que es va trobar el ferm rebuig de la comunitat educativa de la pública— no va aconseguir desplegar. 

Però la llei no només cobreix la licitació del temps de migdia, sinó la de molts altres àmbits de l’educació: 

80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar

80340000-9 Serveis d’educació especial

80410000-1 Serveis escolars diversos

80400000-8 Serveis d’ensenyament per a adults i altres serveis d’ensenyament

55524000-9 Serveis de subministrament de menjars per a escoles

55523100-3 Serveis de menjars per a escoles

80110000-8 Serveis d’ensenyament preescolar

80430000-7 Serveis d’ensenyament universitari per a adults

80590000-6 Serveis de tutoria 

D’aquesta manera el Govern cobreix legalment l’externalització de les tasques educatives i la seva entrada a les dinàmiques de licitacions i de mercat, amb les consegüents implicacions de funcionament empresarial i de precarització laboral que ja hem pogut veure en altres processos de liberalització.

Davant aquest fet, ens informa la FaPaC, les entitats, associacions i moviments socials afectades, que estan mantenint reunions per intentar aturar aquest projecte i evitar que es produeixi la major externalització de serveis bàsics des de fa molt de temps.

Des de la Comissió No a les Retallades aniran a les reunions i ens n’informaran. 

By | 2019-06-21T09:07:09+00:00 juny 21st, 2019|Sense categoria|Comentaris tancats a NO a l’externalització dels serveis públics