El número 71 de l’Avinguda de Vallcarca ha estat la ubicació escollida per instal·lar un nou Punt Verd als barris de Vallcarca i Els Penitents. Es tracta d’un edifici de 80 m2 i una placeta annexa de 254 m2.

L’equipament servirà per recollir residus que requereixen un tractament específic i per als quals no es poden fer servir els contenidors que hi ha als carrers de la ciutat. Així doncs, de dilluns a dissabtes, de 8:30 a 14:00 h i de 16:00 a 19:30 h, els veïns i veïns podrem portar elements com roba, calçat, cartutxos de tinta, tòners, aparells elèctrics i electrònics, olis de cuina, cables elèctrics, pneumàtics petits, aerosols i esprais, bateries de cotxe, cosmètics, radiografies, piles, olis de motor, pintures i vernissos, fluorescents i bombetes, càpsules de cafè monodosi (plàstic i alumini), etc.

Per contra, NO es poden portar residus industrials especials, tòxics i perillosos, residus sanitaris, residus orgànics, restes vegetals, runes, mobles i trastos, i restes de fustes.

A més, al punt verd de Vallcarca oferirà  la possibilitat de fer compostatge i és que properament s’instal·larà un punt de compostatge a la placeta que hi ha annexa a l’equipament.