Us recordem que, com cada any, l’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos baixos pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

En aquest sentit, us informem que el 2on període per sol·licitar les beques de menjador és del 2 al divendres 20 de setembre.

Si no ho vau fer al juny i esteu interessats podeu trobar informació en aquest enllaç: http://www.edubcn.cat/ca/ alumnat_i_familia/ajuts_ beques_i_subvencions/convocatories_ceb/ajuts_de_ menjador , i per lliurar la documentació o més informació podeu contactar amb la Secretària de l’escola.

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar que es detallen a continuació:

 Primer adult (sustentadors principals): 10.096,50 € 

Segon adult (sustentadors principals): 5.048,30 € 

Altres adults que integren la unitat familiar diferents dels sustentadors principals: 2.524,15 € 

Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95 €

Aquelles sol·licituds que estiguin per sobre d’aquest llindar, es denegaran.