Us informem que a l’apartat de Migdia/Menjador de la nostra pàgina web ja podeu consultar el document que recull el Pla de Funcionament de Temps de Migdies de la nostra escola, aprovat en la darrera reunió de Consell Escolar.

Aquest document de treball ha estat elaborat, a petició de les famílies de la nostra escola, conjuntament per l’empresa que gestiona el menjador, Xtra, la Direcció de l’escola, així com la Comissió de Migdies de l’AFA de la Farigola.

Els objectius generals d’aquest pla són:

Ajudar a interioritzar en els infants pautes de comportament i hàbits relacionats amb el menjar, la higiene i el grup, coneixent i acceptant les normes establertes en el nostre entorn sociocultural.

Menjar tot tipus d’aliments.

Conèixer els diferents aliments i les seves propietats dietètiques i nutritives.

Mantenir un comportament correcte a taula.

Potenciar la creativitat dels infants.

Ampliar el repertori lúdic i esportiu.

Fomentar el respecte envers el material i l’entorn.

Conscienciar als infants de la importància del reciclatge, de no malbaratar els aliments, i del funcionament de la recollida selectiva.

Organitzar el servei de manera que es respongui a totes les necessitats i interessos, tant individuals com col·lectius.

Assimilar els hàbits de neteja i higiene entorn el menjar: rentar les mans abans de dinar, fer servir correctament el tovalló…

Educar en els diferents aspectes d’ordre i convivència.

Afavorir la convivència amb tothom.

Treballar per unes relacions socials i de convivència adequades a la realitat sociocultural que ens envolta, ja sigui entre companys/es o entre infants i adults.

Dinamitzar i reforçar la interacció família-escola per a l’adquisició de pautes comunes d’actuació en tots els aspectes que abarca el Temps de Migdia.

Així doncs, en cada curs es presentaran els nous projectes i, d’aquesta manera, anirem modificant aquest Pla de Funcionament, per ser aprovats a inici de curs en el primer Consell Escolar. Els objectius a assolir durant l’estona del migdia han d’anar amb concordança amb el Projecte Educatiu del Centre i, a final de curs, es farà una avaluació del funcionament d’aquest Pla.