Segons un comunicat emès per la FaPaC, ha canviat de nom per incloure el concepte de famílies i representar la diversitat de models de convivència que hi ha a la societat catalana, així doncs, el nou acrònim serà aFFaC (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya).

El comunicat d’aFFaC afegeix que es tracta d’un canvi de nom històric i transformador per a l’entitat amb 40 anys de trajectòria

Aquest canvi, alhora, és part d’un procés molt més profund i integral de transformació interna que ha engegat l’entitat per incloure la perspectiva feminista de forma transversal i interdisciplinària dins l’organització, i actuar en coherència amb la defensa de l’educació pública, inclusiva i feminista que defensa.