Avui, 25 de novembre, declarat Dia internacional contra la violència de gènere, us informem d’una iniciativa duta a terme per la Comissió de Gènere i Coeducació de la nostra AFA, que es durà a terme properament. 

Amb la idea de que es materialitzi dins aquest curs escolar 2020/21, des d’aquesta comissió es va elaborar una proposta de Bibliopati, que consisteix en fer una selecció de llibres que tinguin en compte la diversitat de gènere, ètnies, social, familiar… potenciant-ne la seva inclusió, i posar-los a disposició dels infants a l’hora del pati del migdia.

La clau de qualsevol projecte literari són els llibres i contes que el conformen, és per això que es duran a terme dues sessions de treball amb la comissió de gèneres de l’AFA Farigola per acordar i posar en comú quins seran els criteris que regiran la selecció de llibres i on es decidirà el llistat de llibres a comprar per al projecte. 

Aquests contes serien explicats per les monitores i monitors de migdia, els quals haurien fet prèviament una formació especialitzada en mediació literària en clau de gènere, i altres aspectes, en infants.

Informar-vos que per dur a terme aquesta iniciativa, es va demanar una subvenció a l’Ajuntament de Barcelona, que se’ns ha concedit, amb un import de 500€.