Degut a que en la nostra Assemblea General Ordinària, mantinguda telemàticament el 24 de novembre, es va tractar, entre altres punts inclosos en l’Ordre del Dia, la renovació de la Junta actual, presentant-se únicament la candidatura de la Sra. Núria Costa, i al ser obligat que la Junta la composin, com a mínim, 3 persones, no es va poder dur a terme a la votació.

A la mateixa assemblea vàrem acordar els següents punts:

• Convocar una nova assemblea, amb la màxima brevetat possible, amb l’únic objectiu d’escollir una nova Junta.

• Donar publicitat a la candidatura de la Núria per tal que d’altres persones s’hi puguin afegir i per tal que tothom en conegui el programa.

• Obrir la possibilitat a que s’hi presentin altres candidatures (consultat prèviament a AFFAC).

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’AFA de La Farigola de Vallcarca