L’Institut Vallcarca continua avançant, i des de les AFA’s de les escoles que hi pertanyerem hi estem a sobre a tots els nivells: terminis; infraestructura; línia educativa; tipus d’Institut; impacte social i urbanisme.

El projecte de l’edifici ha estat pensat per integrar al màxim l’equipament a la zona, tant pel que fa a la seva alçada, la conservació de part del parc, l’accés des del carrer a la zona d’equipaments (biblioteca, sala d’actes), etc. En la nostra opició, tot plegat no empitjora les condicions del barri sinó que les millora conjuntament amb el parc que s’hi construirà pràcticament al davant.

A més a més, des de les AFA’s treballarem per tal que el projecte pedagògic sigui engrescador per a la canalla, el jovent i les famílies, de forma que l’IES Vallcarca sigui atractiu i porti tothom a anar-hi, trencant amb la fuga del barri que patim des de l’escola pública en acabar la primària.

Finalment, creiem que tot plegat donarà vida al barri amb serveis per a l’Institut i el veïnat, tot continuant la línia de treball de pacificació de trànsit i augment de l’ús del transport públic i la bicicleta, sobretot tenint en compte que la proximitat és per a nosaltres un dels factors de reivindicació inicials, prioritzant així els desplaçaments a peu.

Us convidem doncs a a fer-ne proselitisme i mirar aquest projecte com quelcom comú, com un objectiu de tothom per gaudir-ne en un futur proper.

Aprofitem aquesta informació per fer-vos partícipis d’una notícia que publicava el Diari Independent aquest divendres: