Fins el 18 de juny, primera convocatòria

L’alumnat de P3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats ja pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública. Ho poden demanar les famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria.

  • Període de sol·licituds de juny 2021: entre el 27 de maig i el 18 de juny, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 23 de juny.
  • Període de sol·licituds de setembre 2021: entre el 6 i el 17 de setembre, ambdós inclosos. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb documentació, si escau, és fins al 22 de setembre.

Consulteu la informació al web del Consorci:
https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar

Ajuts menjador