El 2 de novembre ha arrencat el procés d’eleccions als Consells Escolars de Centre. Aquestes eleccions es fan cada dos anys per renovar de manera alterna el 50% del Consell. És un procés on tots els pares, mares i tutors legals dels infants inscrits al centre poden votar i escollir la candidatura que considerin més oportuna.

Es poden presentar mares, pare i els/les tutors/es legals de l’alumnat del centre. Per fer-ho han de presentar el full de presentació de candidatura que ha enviat l’escola al correu electrònic del centre o a consergeria, abans del dia 15 de novembre.

Des de l’AFFAC recorden que és molt important que les famílies formem part dels consells escolars dels centres perquè és on es prenen decisions que afecten al funcionament i organització dels centres i que directament repercuteixen en l’educació dels nostres infants i joves. En aquest infogràfic es resumeix tot allò que cal saber sobre les eleccions.

Elecció Consells Escolars

Resum de les eleccions als consells escolars fet per l’AFFAC