L’assemblea general extraordinària tindrà lloc el dia 26 de maig a les 21:30 h de forma virtualtrong (Google Meet).

L’enllaç per poder accedir a la reunió és: https://meet.google.com/qyy-fetc-fqk

 

L’ordre del dia per l’assemblea serà la següent:

 

1. Novetats sobre el canvi de direcció.
2. Presentació i votació de les modificacions de l’estatut de l’AFA.
3. Repàs de les actuacions fetes.
4. Extraescolars: canvis curs 2022/23
5. Estat de les comissions
6. Revolta escolar: valorar la continuïtat.
7. Precs i preguntes

 

Les assemblees estan obertes a totes les famílies associades i que són l’espai de discussió de tots els temes que interessen a la comunitat educativa. La vostra participació és molt important.