Continuem amb una àmplia oferta d’activitats extraescolars en dues vessants, l’artística i l’esportiva.

Al document EXTRAESCOLARS 2022/23, podeu consultar informació detallada de cada activitat.

Fins al dia 11 de juliol us podeu apuntar fent clic aquí.

Extraescolars 2022/23

IMPORTANT:

  • Per realitzar activitats no becades cal ser família associada a AFA, la qual cosa vol dir paga una quota anual única de 50 euros per família.
  • Les extraescolars de P3 començaran totes a l’octubre.
  • L’inici de les activitats serà al setembre, es concretaran els dies a principis d’aquell mes.
  • El compromís de permanència que s’adquireix un cop començades les activitats és trimestral, els cobraments poden ser mensuals o trimestrals. Per donar-se de baixa és necessari comunicar-se amb l’empresa que gestiona l’activitat i escriure a extraescolars@ampafarigola.cat.
  • És necessari un mínim d’inscripcions per poder iniciar els grups.
  • En cas de que una activitat excedeixi el número màxim d’inscrits, tindran preferència els que ja estaven apuntats amb anterioritat a l’activitat. Per a la resta, s’establirà llista d’espera.
  • Els horaris poden patir variacions en funció del nombre d’inscripcions de cada grup. En aquest cas, es comunicaria a les famílies inscrites tan aviat com sigui possible.
  • Els alumnes inscrits a les activitats que es realitzin al segon torn horari, o que comencin més tard de les 16:30/16:45h, tenen a la seva disposició el servei d’acollida de tarda.
  •  Quan una activitat es realitzi fora de l’escola (piscina CEM Putxet, Escola Montseny, Poliesportiu de la Creueta del Coll…) el trasllat i recollida corre a càrrec de les famílies.
  • Els dies de pluja, les activitats esportives que es fan a l’exterior tindran un pla alternatiu específic per a cada activitat que es definirà a principi de curs, en funció de l’edat dels participants i de l’espai disponible per dur-lo a terme.

També podeu consultar la graella on podeu veure les activitats que oferirà l’escola Montseny, les inscripcions es portaran a terme el mes de setembre. Rebreu la informació més endavant.