La primera assemblea general ordinària de l’AFA del curs 2022/23 se celebrarà dijous 27 d’octubre a les 21.30 hores.

L’ordre del dia és el següent:

  1. Presentació i aprovació de l’estat de comptes i del pressupost, i votació si s’escau
  2. Incorporació a la Junta Gestora de Can Carol, i votació si s’escau
  3. Repàs i estat de les comissions
  4. Precs i preguntes

L’assemblea es farà en format online. L’enllaç per poder-hi participar és aquest: https://meet.google.com/yvy-fchh-agw?pli=1 

Assemblea octubre 2022