L’AFA s’encarrega entre d’altres, de:

 • Gestió del menjador.
 • Organització i contractació de les activitats extraescolars.
 • Acollides de matí i tarda.
 • Organització de festes.
 • Projecte de socialització de llibres.
 • Escola de famílies.
 • Activitats per a famílies (ioga, vòlei…).
 • Relacions amb entitats educatives i amb entitats del barri.

Amb la quota que es paga per ser socis podem:

 • Contractar els serveis necessaris per donar servei a les famílies.
 • Tenir cura del mobiliari del menjador, estris i electrodomèstics de la cuina.
 • Ser AFA associada de l’AFFAC i tenir una assegurança de responsabilitat civil i una d’accidents per l’alumnat que participi a les activitats de l’AFA.
 • Col·laborar amb l’escola per organitzar festes que es realitzen al llarg del curs, aportant berenar i activitats per a la canalla.

Si teniu qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic ampafarigola@ampafarigola.cat

DESCARREGA’T EL FULLETÓ INFORMATIU

Coneix la Junta de l’AFA i les Comissions

Junta de l’AFA  (junta@ampafarigola.cat)

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació. Entre moltes d’altres, les seves funcions són l’organització de serveis i activitats, la creació i supervisió de les comissions, la convocatòria de les assemblees generals i les ordinàries, la gestió econòmica, complir i fer complir els estatuts de l’AFA,…

L’actual Junta la composen:

Presidència: Albert Roig i Mir

Vicepresidència: Lorena Giménez Motiño

Secretaria: Àngels Poblet Borràs

Tresoreria: Maria Alba Fort Albert

Vocalies: Marta Mulà Sicart, Marta Salud Cros, Bàrbara Riera, Maribel Ciórraga,
José Cebollero i Lucía Pérez

La Junta es recolza en diverses comissions de voluntaris que s’encarreguen de tirar endavant les activitats i projectes de l’Associació.

Comissió Extraescolars

Prendre iniciatives per tal d’assegurar una oferta d’activitats extraescolars artístiques i esportives adequada pels nens i nenes de l’escola.

Maria José Màrquez, Cristina Callén i Lorena Giménez

(extraescolars@ampafarigola.cat)

Comissió de Festes i Escola de famílies

Organitzar festes en l’entorn de l’escola (Festa de benvinguda, paellada, Sant Jordi, festa de final de curs, excursions…). Pel que fa a escola de famílies, organitzar xerrades tant de professionals (conjuntament amb la direcció del centre) com de pares i mares (“els pares i mares de l’escola ens ensenyen”).

Albert Roig, Robert Roch, Paola Delgado, Marta Mulà, Andrea Díaz, Lluís Hernàndez i Laia Muixí

(festes@ampafarigola.cat)

i

(escolafamilies@ampafarigola.cat)

Comissió de Menjador

Vetllar pel bon funcionament tant de la cuina com del monitoratge del temps de dinar a l’escola.

Virginia Lorente

(menjador@ampafarigola.cat)

Comissió de Migdia

Vetllar pel bon funcionament de les activitats del migdia.

Míriam Ben i Lucía Pérez

(migdies@ampafarigola.cat)

Comissió SOSFarigola 

L’objectiu de la Comissió SOSFarigola es posa en marxa per coordinar les diferents tasques per aconseguir que es portin a terme les millores necessàries a les instal·lacions de l’escola.

Marc Sans, Irene Ferrandez, Mercedes García Martínez, Berta Torrades, Diego Rojas, Albert Roig, Àngels Poblet i Maria José Màrquez

(sosfarigola@ampafarigola.cat)

Comissió de Gènere i Coeducació

L’objectiu de la Comissió de Gènere i Coeducació és realitzar una anàlisi crítica en clau de gènere de tots el àmbits de l’escola per tal d’identificar-hi possibles transmissors de desigualtat, així com també  organtizar activitats educatives i xerrades relaciones amb la igualtat de gènere i la coeducació..

Andrea Díaz, Santi Martínez-Iglesias, Anna Casals i Mar Feu

(genereicoeducacio@ampafarigola.cat)

Comissió Verda i Roba Reciclada 

Organitzar l’intercanvi de roba entre aquelles famílies que vulguin fer reciclatge del xandall i samarretes de l’escola. Prendre iniciatives de conscienciació mediambiental amb els nens i conjuntament amb l’escola, participar en la preparació i el manteniment de l’hort de l’escola al Bosc Turull.

Roser Romagosa, Carol Nuñez i José Cebollero

(robareciclada@ampafarigola.cat)

i

(escolaverda@ampafarigola.cat)

Comissió de Comunicació

Participar en la comunicació de tot el que, fa l’AMPA, mitjançant el web de l’AMPA, plafó informatiu, mails, logos, disseny, etc.

Miki Cano, Anna Garcia i Ramon Bistuer

(comunicacio@ampafarigola.cat)

Comissió de relació amb el barri 

Participar en possibles reunions on sigui necessari que l’escola tingui representació (camí escolar, etc.)

Santi Martínez-Iglesias, Robert Roch, José Cebollero i Bárbara McGill

(relacions@ampafarigola.cat)

Consulta les actes de l’AFA

Actes Juntes
Actes Juntes

Consulta altres documents de l’AFA

Actes Juntes
Actes Juntes