L’AFA s’encarrega entre d’altres, de:

 • Gestió del menjador.
 • Organització i contractació de les activitats extraescolars.
 • Acollides de matí i tarda.
 • Organització de festes.

(La Marató, Sant Jordi, Paellada d’inici de curs, Sopar de mares i pares..)

 • Comanda de roba esportiva.
 • Projecte de socialització de llibres.
 • Escola de Pares.
 • Campionat Futbol-Sala, ioga i vòlei per mares i pares.
 • Col·laboració amb entitats i projectes diversos (Agenda 21, Temps de Barri,…).

Amb la quota que es paga per ser socis podem:

 • Portar la gestió de l’AFA i contractar els serveis necessaris.
 • Ser socis de la Federació d’AMPAs de Catalunya (FAPAC) i tenir una assegurança de responsabilitat civil i una d’accidents per cada alumne soci per a les activitats de l’AFA.
 • Organitzar amb l’escola les festes que es realitzen al llarg del curs, aportant berenar i activitats per als infants.

Si teniu qualsevol dubte podeu trucar al secretari de l’AFA al Tel.: 93 213 88 02 Dimarts i Dijous, de 12 a 14 h, o podeu posar-vos en contacte a través del correu ampafarigola@ampafarigola.cat

DESCARREGA’T EL FULLETÓ INFORMATIU

Coneix la Junta de l’AFA i les Comissions

Junta de l’AFA  (junta@ampafarigola.cat)

La Junta Directiva és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’Associació. Entre moltes d’altres, les seves funcions són l’organització de serveis i activitats, la creació i supervisió de les comissions, la convocatòria de les assemblees generals i les ordinàries, la gestió econòmica, complir i fer complir els estatuts de l’AFA,…

L’actual Junta la composen:

Presidència: Albert Roig i Mir – Lorena Giménez

Secretaria: Àngels Poblet

Tresoreria: Maria Alba Fort Albert

Vocals: Mireia Izaguirre, Elisabet Montalbán i Anna Garcia

La Junta es recolza en diverses comissions de voluntaris que s’encarreguen de tirar endavant les activitats i projectes de l’AFA.
Les comissions estan agrupades en 4 àrees.

Àrea ESCOLA

Comissió Escola Verda-Agenda 21 (escolaverda@ampafarigola.cat)

Prendre iniciatives de conscienciació mediambiental amb els nens i conjuntament amb l’escola, participar en la preparació i el manteniment de l’hort de l’escola al Passeig Turull.

Pilar Chiva, Teresa Puig, Nuria Manzano i Mercedes García

Comissió de Gènere i Coeducació (genereicoeducacio@ampafarigola.cat)

L’objectiu de la Comissió de Gènere i Coeducació és realitzar una anàlisi crítica en clau de gènere de tots el àmbits de l’escola per tal d’identificar-hi possibles transmissors de desigualtat, així com també  organtizar activitats educatives i xerrades relaciones amb la igualtat de gènere i la coeducació..

Andrea Díaz, Sonia Hita, Santi Martínez-Iglesias, Anna Casals i Mar Feu

Comissió SOSFarigola (sosfarigola@ampafarigola.cat)

L’objectiu de la Comissió SOSFarigola es posa en marxa per coordinar les diferents tasques per aconseguir que es portin a terme les millores necessàries a les instal·lacions de l’escola.

Marc Sans, Irene Ferrandez, Mercedes García Martínez, Berta Torrades, Diego Rojas, Albert Roig, Àngels Poblet i Maria José Màrquez.

Àrea FAMÍLIES

Comissió Escola de Famílies (escolafamilies@ampafarigola.cat

Organitzar les xerrades de l’escola tant de professionals (conjuntament amb la direcció del centre) com de pares i mares (Cicle “els pares i mares de l’escola ens ensenyen”).

Mireia Izaguirre i Carol Nuñez

Comissió de Roba Escolar (robaescolar@ampafarigola.cat)

A principi de curs, organitzar la compra de xandalls per l’alumnat que en demani.

Marta Parés i Eli Montalbán

Comissió de Reciclatge de Roba Escolar (robareciclada@ampafarigola.cat)

Organitzar l’intercanvi de roba entre aquelles famílies que vulguin fer reciclatge del xandall i samarretes de l’escola.

Roser Romagosa, i Carol Nuñez

Comissió de Festes (festes@ampafarigola.cat)

Organitzar festes en l’entorn de l’escola (Paellada, Festa Esportiva Solidària amb la Marató, Festa de Sant Jordi, sopar de final de curs, excursions, etc).

Albert Roig, Marta Larroy i Montse Anglarill

Àrea ALUMNES

Comissió Extraescolars (extraescolars@ampafarigola.cat)

Prendre iniciatives per tal d’assegurar una oferta d’activitats extraescolars artístiques i esportives adequada pels nens i nenes de l’escola.

Maria José Màrquez i Lorena Giménez

Comissió de Menjador (menjador@ampafarigola.cat)

Vetllar pel bon funcionament tant de la cuina com del monitoratge del temps de dinar a l’escola.

Virginia Lorente i Laura Sánchez

Comissió de Migdia (migdies@ampafarigola.cat)

Vetllar pel bon funcionament de les activitats del migdia.

Marta Larroy, Maria Ayguader, Isabel Soto i Maria Jose Màrquez

Àrea BARRI-COMUNICACIÓ

Comissió de Comunicació (comunicacio@ampafarigola.cat)

Participar en la comunicació de tot el que, fa l’AMPA, mitjançant el web de l’AMPA, plafó informatiu, mails, logos, disseny, etc.

Anna Garcia i Ramon Bistuer

Comissió de relació amb el barri (relacions@ampafarigola.cat)

Participar en possibles reunions on sigui necessari que l’escola tingui representació (camí escolar, etc.)

Santi Martínez-Iglesias i Diego Rojas

Consulta les actes de l’AFA

Actes Juntes
Actes Juntes

Consulta altres documents de l’AFA

Actes Juntes
Actes Juntes