Activitat d’anglès per a nens. Empresa especialitzada amb una metodologia molt innovadora i que disposa de material didàctic propi. El professorat és nadiu.

Es realitza els dimarts o els dijous. Els alumnes que ja feien l’activitat tenen preferència per continuar en cas de grups amb més demanda que l’ofertada.

GRUPS: distribuïts per edats i nivells:

SAM – P3 – Dijous – 8 places lliures. De 16:30 a 18 h.

EMMA 1 – P4 i P5 – Dijous – 3 places lliures. De 16:30 a 18 h.

OLIVER – P5 – Dijous – 2 places lliures. De 16:30 a 18 h.

MARCIA 1 – EP1 i EP2 – Dijous – 0 places lliures. De 16:30 a 18 h.

PAM&PAUL – EP2 i EP3 – Dimarts – 0 places lliures. De 16:30 a 18 h.

Quota anual de material: 70 € – Quota mensual activitat: 60 €

BEN&BRENDA – EP3 – Dimarts – 0 places lliures. De 16:40 a 18:10 h.

Quota anual de material: 70 € – Quota mensual activitat: 79 €

ANIMAL PLANET 1 i 2– EP4 , EP5 i EP6 – Dimarts i Dijous – 0 places lliures. De 18 a 19 h.

Quota anual de material: 77 € – Quota mensual activitat: 93 €